برگزاری دوره های خصوصی آکادمی امید خرمی فرد

دوره خصوصی هیرکات

دوره خصوصی کار با مواد(رنگ و کراتینه)

دوره خصوصی میکاپ و پاکسازی

راه های ارتباطی جهت شرکت در دوره های خصوصی